Kaštieľsky denník 1.4.2022

Oslavujeme prvé výročie. Presne 1.apríla 2021 sme vytvorili náš prvý Kaštieľsky denník. Vtedy sme ešte nevedeli, či budeme uverejňovať naše zápisky pravidelne a či o to vôbec bude záujem. Pozitívne ohlasy a množstvo článkov, ktoré vznikli na základe nášho denníka nás však presvedčilo, že v tejto milej povinnosti budeme pokračovať aj naďalej.

Kaštieľsky denník 1.4.2022

Poďme sa, ale venovať skutočne dôležitým veciam. Od poslednej aktualizácie uplynula celkom dlhá doba. Zima bola dlhá a náš kaštieľ sa menil ,,len" vo svojom vnútri. Razom je tu jar a my sme nezaháľali. Prečítajte si, čo všetko sme za ostatné obdobie už stihli a čo ešte plánujeme zrealizovať. Na pripomenutie si môžete prečítať aj predošle Kaštieľske denníky, stačí kliknúť SEM.

KAŠTIEĽ

 • Práce na rekonštrukcii kaštieľa pokračovali cez zimné mesiace najmä vo vnútri na všetkých podlažiach. Rekonštrukcia je realizovaná z fondov EÚ, z programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A, SK-AT.
 • Na južnej fasáde možno vidieť ,,nové" farebné nátery. Nezvyčajná farebná kombinácia okrovej (lomená biela) a terakotovej (pálená hlina) sú z čias grófa Brunsvika. Presne takto vyzeral kaštieľ po jeho poslednej prestavbe v roku 1822. Na parkovej strane fasády sme ponechali prezentovaný fragment hlavice stĺpu z barokových čias, keď bol kaštieľ ešte o poschodie nižší.
 • Reštaurátorské práce cez zimné mesiace nepokračovali, z dôvodu rekonštrukcie vykurovania.
 • Do suterénu sme začali navážať novú skladbu podláh. Odvetranie suterénu a zabránenie vlhnutiu kaštieľa je srdce projektu. V suteréne bude špeciálna podlaha, o ktorej si viac napíšeme v ďalšej časti našich Kaštieľskych denníkov.
 • V súčasnosti sa dokončujú rozvody vody, ústredného vykurovania, elektrické rozvody a v izbách na 2. nadzemnom podlaží sa dokončujú omietky.
 • Otvorili sme anglický dvorec, ktorého oprava je taktiež dôležitá pre lepšie odvetranie od zemnej vlhkosti. Mimochodom tzv. anglický dvorec je na naše končiny veľmi raritný.
 • Našli sa viaceré zaujímavé nálezy, ako napr. kamenné ostenia dverí, časť schodov pod súčasným exteriérovým schodiskom, ktoré boli pravdepodobne zo starších čias. Tiež sa našiel zošit z roku 1969, z čias keď slúžil kaštieľ ako psychiatrická liečebňa. Zaujímavosť z neho si môžete pozrieť na fotografii. V kotolni sa našiel v zamurovanej stupačke výtlačok portrétu L. van Beethovena. exterier-kastiel-dolna-krupa-2.jpeg objavy-z-rekonstrukcie-3.jpeg

VRÁTNICA

 • Na vrátnici postupujeme v rámci pracovných kapacít, avšak za posledné 3 mesiace sa aj na tejto stavbe veľa vecí pohlo. Obnova budovy vrátnice je realizovaná z dotácie Trnavského samosprávneho kraja, z programu Podpora regionálneho rozvoja v Trnavskej župe v rámci projektu „Cyklokrásy siedmich divov Dolnej Krupej“ cez OZ Korompa.
 • Reštaurátor doplnil a vyspravil všetky chýbajúce časti na kamenných prvkoch.
 • Po očistení vnútornej rímsy pod portikusom sa obnažila pôvodná profilácia ríms.
 • Rovnako ako v kaštieli aj tu sme odstránili nepôvodné podlahy až „na hlinu“. Realizovali sme novú “vzdušnú” skladbu podlahy, kde na povrchu bude po dohode s Krajským pamiatkovým úradom prezentovaná tehla.
 • Počas teplejších mesiacov budeme musieť zrealizovať odvodnenie a odizolovanie celej stavby.

WEINBERG

 • Predstavujeme vám zaniknutý div Dolnej Krupej známy ako „Umelý kopec“. V minulosti však známy ako Der Weinberg, názov sa nachádza aj na mape z roku 1822.
 • Slovenské národné múzeum spolu s OZ Korompa a obcou Dolná Krupá sa aktívne podieľa aj na tejto obnove, ktorá je spolu s vrátnicou v projekte „Cyklokrásy siedmich divov Dolnej Krupej“.
 • Strecha altánku z ručne falcovaného plechu má už finálnu podobu a ako by povedali naši strechári: “Strašná robota!”.
 • V najbližšom období budú doplnené sedenie so najväčším stolom v krupej, informačné tabule ako aj smerovníky na samotné cyklotrasy siedmymi divmi.

cyklokrasy-altanok-vratnica-4.jpeg

EXTERIÉR

 • Počas dvoch víchric na začiatku roka nám poškodilo v parku viacero stromov.
 • V mesiaci marec sme realizovali nevyhnutný výrub 41 kusov ďalších drevín (torzá stromov, suché alebo bútľavé stromy). Do sezóny kosenia teda bude upratovania viac ako dosť.
 • Zasypané rigoly pred areálom sa už zazelenali, ruže a stromy sme v spolupráci s obcou pozdĺž uličnej čiary dosadili.
 • Val medzi parkoviskom a parkom je odstránený a záverom roka sa nám ho podarilo ešte aj vysadiť.

upratovanie-v-parku-5.jpeg

park-zachrana-stromov-6.jpeg

MÉDIÁ

Cez leto sa u nás budú konať viaceré kultúrne, ale aj športové podujatia:
6.8.2022 - 3. ročník nočných bežeckých pretekov NIGHT RUN Apimed. V rámci projektu INTERREG V-A, SK-AT sme pre návštevníkov zorganizovali 3 podujatia:
28.5.2022 o 16:00 h koncert - Spievankovo & MDD
29.5.2022 o 16:00 h koncert symfonického orchestra - Philharmonie Marchfeld a Trnavský komorný orchester
4.6.2022 o 15:30 h Slávnosť ruží & koncert dychových hudieb - Hudba MV SR & Hudba polície Dolného Rakúska
5.6.2022 o 16:00 h koncert - Modus memory - Greksa a spol (kapela)

Späť na články

LESTIVAL - 13.-16.06.2024 dočasne zatvorený areál kaštieľa

AREÁL KAŠTIEĽABUDE Z DÔVODU KONANIA PODUJATIA LESTIVAL DŇA 13.-16.06.2024 PRÍSTUPNÝ LEN PRE NÁVŠTEVNÍKOV PODUJATIA.

Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva

V dňoch 15. – 16. novembra sa bude konať medzinárodná odborná konferencia na tému Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva, ako jedna z aktivít projektu cezhraničnej spolupráce TREASURES v rámci programu Interreg V-A SK-AT.

Cookies

Pre správnu funkčnosť stránky, používame cookies súbory.

Taktiež používame dodatočné súbory cookies pre analýzu správania užívateľa (Google Analytics), akceptovaním súhlasíte s ich používaním.